Ouderpanel

Op dinsdag 21 maart hebben we een ouderpanel georganiseerd waarbij we met ouders van gedachten hebben gewisseld over de rapportgage van de kinderen en hoe we die in de toekomst vorm willen gaan geven.

Het is een hele prettige bijeenkomst geweest waar school en ouders in een open sfeer een aantal stellingen besproken hebben.

 • Ik wil de ontwikkeling van mijn kind kunnen volgen wanneer ik dat wil.
 • Persoonlijke ontwikkeling kan beter in beeld gebracht worden.
 • Het huidige rapport niet veranderen.
 • Portfolio is een wezenlijk onderdeel van rapportage.
 • Als ik de ontwikkeling van mijn kind kan volgen hoef ik geen oudergesprek meer.
 • Oudergesprekken worden in een week gepland en niet meer op vaste dagen.
 • Twee rapporten per jaar is voldoende.
 • Drie ouder/kind gesprekken, waarbij de verantwoordelijkheid om het kind mee te nemen bij ouders ligt, zijn voldoende.

  De reacties op de stellingen zijn te vinden op het raam van de spreekkamer.Er zijn een aantal zaken uitgerold waar we het gezamenlijk over eens zijn en waar nu de focus op zal liggen in de vervolgstappen:

 • De kinderen moeten gedurende het jaar digitaal te volgen zijn in hun ontwikkeling.
 • De periode tot aan het eerste rapport is te lang
 • In de rapportage moeten de volgend onderdelen inzichtelijk zijn voor kind en ouder; methode gebonden toetsen, leerlingvolgsysteem en een portfolio (moet inhoudelijk nog vorm gegeven worden)

  Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 19 MAARTGroep 1: Het thema water

  Beste kijkers! De afgelopen drie weken hebben de kinderen hard gewerkt en van alles geleerd […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 MAARTGymles van groep 5 en 6

  Vandaag mochten de kinderen lekker buiten ‘gymmen’.   We hebben genoten van het zonnetje, het […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 MAARTOpen media dag Landerdse Omroep Stichting

  Open Media-dag LOS   De Landerdse Omroep Stichting waar Landerd-TV en Tekst-TV onder vallen, bestaat […]

  Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE