Kernconcepten

In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met de invoering van het werken met kernconcepten. Het is een aanpak voor wereldoriëntatie die ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, maar waarbij wel doelgericht wordt gewerkt aan het verwerven van inzichten. Als uitgangspunt worden de kerndoelen gehanteerd die door het ministerie van onderwijs wettelijk zijn vast gelegd.

Op basis van deze doelen kunnen leerkrachten de leeromgeving inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met kernconcepten worden toegepast lezen, communicatieve vaardigheden ( waar onder stellen, spreken en luisteren) en creatieve vakken geïntegreerd. In de kernconcepten kunnen ook rekenvaardigheden worden opgenomen ( met name de rekenonderdelen ‘meten’ en ‘wegen’). De kernconcepten maken het mogelijk toe te passen wat ze leren tijdens de instructielessen. Daarmee wordt het geleerde voor kinderen betekenisvol.

De kinderen krijgen een keuze uit een ruim aanbod van activiteiten waarbij het accent ligt op het doen, het handelen en het actief lerend bezig zijn.

Om inzicht te verwerven is het van belang dat vanuit verschillende invalshoeken naar het kernconcept gekeken wordt en ze in samenhang onder de aandacht van de kinderen te brengen.

Voor alle leerjaren hebben we kernconcepten vastgesteld, waarmee elk schooljaar aan de kerndoelen voor oriëntatie op mens en wereld tegemoet wordt gekomen.  Bij de uitvoering van de kernconcepten komen we tegemoet aan de talenten van iedere leerling.

 

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 19 MAARTGroep 1: Het thema water

  Beste kijkers! De afgelopen drie weken hebben de kinderen hard gewerkt en van alles geleerd […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 14 MAARTGymles van groep 5 en 6

  Vandaag mochten de kinderen lekker buiten ‘gymmen’.   We hebben genoten van het zonnetje, het […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 MAARTOpen media dag Landerdse Omroep Stichting

  Open Media-dag LOS   De Landerdse Omroep Stichting waar Landerd-TV en Tekst-TV onder vallen, bestaat […]

  Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE