Leerlingenraad

Leerlingenraad schooljaar 2020/2021:

Astrid Bakker

Shanti Opsteeg en Lente de Bruijne (groep 8)

Nog niet bekend (groep 7)

Op basisschool de Kreek’l wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad gekozen, bestaande uit 4 leerlingen uit groep 7 en 8. Voor de verkiezingen geven kinderen dan een reden op waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens mogen de kinderen van groep 7 en 8 kiezen welke reden zij het beste vinden. Er zijn geen namen gekoppeld aan deze redenen, dus kinderen weten niet op wie ze stemmen. Naast de leerlingen in de leerlingenraad, zit onze directeur Astrid Bakker bij de leerlingenraad,

De leerlingenraad houdt zich bezig met zaken rondom school waar zij verbeteringen willen zien. Dit verzinnen zij niet zelf, maar zij raadplegen hun achterban voor tips en suggesties.

Naast het inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen, hebben de raadsleden ook de taak om terug te koppelen aan hun groepen of en waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden.

NIEUWS

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE