MR

De MR is een orgaan waarin, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs, vertegenwoordigers van ouders en schoolteam zitting hebben. De doelstelling van de MR is het bevorderen van de medezeggenschap van ouders en personeel, ten behoeve van het onderwijs op school. De MR houdt zich bezig met allerlei schoolse zaken. Met betrekking tot diverse beleidszaken is aan de MR een advies- en instemmingsrecht toegekend. De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder.

Samenstelling medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 4 leden; 2 ouders (oudergeleding) en 2 leerkrachten (personeelsgeleding). Helemaal onder aan de pagina stellen zij zich aan u voor.

Vergaderschema:

 1. Dinsdag 22-09-2020 om 19.00 uur
 2. Dinsdag 03-11-2020 om 19.00 uur
 3. Donderdag 14-01-2020 om 19.00 uur
 4. Donderdag 04-03-2020 om 19.00 uur
 5. Maandag 19-04-2020 om 19.00 uur
 6. Donderdag 17-06-2020 om 19.00 uur

Agenda eerstvolgende vergadering (1 week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar)

Notulen laatste vergadering(en) (3 weken na afloop van een vergadering beschikbaar)

MR 1 notulen 22 september 2020

MR 2 notulen 3 november 2020

MR 3 notulen 14 januari 2021

MR 4 notulen 18 maart 2021

MR 5 notulen 29 april 2021

Reglement MR
Huishoudelijk Reglement 2014

Leden van de MR

LucLuc Schouten – Voorzitten MR
Oudergeleding

Samen met Wilma Hendriks, Jeske (inmiddels op het v.o.) en Mats (groep 6) woon ik met veel plezier al ruim 11 jaar in Reek. Ik werk als directeur op basisschool Het Speleon in Uden. Ik vind het prettig en inspirerend om me in te zetten voor het primair onderwijs. De dynamiek, grote betrokkenheid en positieve sfeer op een basisschool spreekt me erg aan. Ik geloof dat elk kind gemotiveerd en toegerust is zich te ontwikkelen. Kinderen willen laten zien wat ze kunnen en hebben behoefte aan verbinding. Een goede relatie tussen kind en leraar is daarbij essentieel. Ik vind het leuk om als lid van de MR ouders te vertegenwoordigen op de Kreek’l. De vrije tijd die overblijft besteed ik graag aan lezen, tennissen, hardlopen, klussen in en om het huis en het realiseren van het Ommetje Reek. Wellicht binnenkort tot ziens in of rond De Kreek’l.


Ankie Geenen – Lid MR
Oudergeleding

Hallo! Ik ben Ankie Geenen, 36 jaar, en moeder van Julie (groep 7) en Youp (groep 4). Mijn man Pim is geboren en getogen in Reek, en acht jaar geleden ben ik vanuit mijn geboortedorp Bladel bij hem komen wonen. Ik heb Nederlands gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, en sta sinds 2012 met veel plezier voor de klas als docente Nederlands aan het Udens College, bovenbouw havo/vwo. Binnen mijn school denk ik graag mee over onderwijsvernieuwingen: een gebied waar momenteel echt een revolutie gaande is. Met mijn deelname aan de MR hoop ik op de hoogte te raken van de ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en bij te kunnen dragen aan een brug tussen basisschool en middelbare school, want we kunnen hartstikke veel van elkaar leren!


GabbyGabby de Louw – Lid MR
Leerkrachtgeleding

Hallo, mijn naam is Gabby en ik woon samen met mijn man Frans, mijn dochter Ysis en zoon Stijn in Zeeland. Ik werk dit schooljaar in groep 3-4 op De Kreek’l


Noortje van den Brand – Lid MR
Leerkrachtgeleding

Hoi, ik ben Noortje van den Brand en ik woon samen met mijn vriend Maikel in Heeten. Ik werk dit schooljaar in groep 6-7 op De Kreek’l

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 30 JANUARIAanmelden nieuwe leerlingen

  Nu de scholen weer open zijn, is het ook weer mogelijk rondleidingen in school te […]

  Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE