Ouderpanel

Wat is het ouderpanel?

Het ouderpanel is een kwaliteitsinstrument waarbij de mening van ouders wordt gevraagd. De ouders kunnen als luisterend oor, denktank en klankbord dienen. In het ouderpanel vindt uitwisseling van informatie plaats tussen school en ouders en ouders onderling, waarmee je een zo divers mogelijke afspiegeling krijgt van wat er leeft in en om de school. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met de leerlingen.

Werkwijze ouderpanel

Het plan is om elk jaar minimaal twee ouderpanels te organiseren, met verschillende onderwerpen. We willen graag alle ouders betrekken bij dit ouderpanel. Maar uiteraard niet allemaal tegelijk. Voor elk panel nodigen we per keer twee ouders per leergang uit (dus 16 ouders per keer). Bij het volgende ouderpanel worden dan weer andere ouders uitgenodigd. Het selecteren van de ouders zal op een a-selectieve manier gebeuren, waarbij we als school er wel voor zorgen dat we niet steeds dezelfde ouders uitnodigen.

Ouderpanel niet vrijblijvend

De uitnodiging voor het ouderpanel zal per brief aan de geselecteerde ouders worden verzonden. In de brief staan het onderwerp, de stellingen en/of vragen vermeld. Mocht je als ouders een uitnodiging ontvangen en je kunt niet, dan is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt!

 

NIEUWS

  • GEPLAATST OP 30 JANUARIAanmelden nieuwe leerlingen

    Nu de scholen weer open zijn, is het ook weer mogelijk rondleidingen in school te […]

    Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE