OV

De oudervereniging (OV) ondersteunt school bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals:
de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis, en de Sportdag. De activiteit wordt steeds door één of twee leden van de oudervereniging samen met een leerkracht georganiseerd. Via de ouderparticipatielijst, die aan het begin van elk schooljaar onder alle ouders wordt verspreid, wordt geïnventariseerd welke ouders daarnaast samen met het OV-lid willen helpen bij de activiteiten. De oudervereniging regelt aan het begin van elk schooljaar de klassenouders. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de oudervereniging geïnd en gebruikt voor de bekostiging van alle activiteiten (waaronder ook de schoolreis).

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:

Voorzitter: Anieke van Uden (toegetreden per 5 oktober 2015)
Penningmeester: Ramona Toonen
Secretaris: Bianca van den Bosch
Leden: Nancy Bloemers, Jolanda Bossers & Annoesjka Weideveld
Teamlid: Melina Lenting

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op onze jaarvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen, die in plaats komen van hen die aftreden. Via deze link kunt u het financieel overzicht van de OV voor het schooljaar 2016-2017 inzien.

Acties Werkgroep herinrichting schoolplein

Twee leden van de OV, Nancy en Ramona, houden zich samen met de leerlingenraad en een aantal actieve ouders bezig met het opknappen van het schoolplein. Meer algemene informatie over de voortgang van de herinrichting van het schoolplein is te vinden op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/schoolpleindekreekl en op de eigen webpagina van de werkgroep.

Verslag Algemene Leden Vergadering 5 oktober

Op de maandagavond 5 oktober heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de OV plaats gevonden. Tijdens deze avond is verantwoording afgelegd tegenover de ouders en de leden van de MR over de besteding van het geld uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Omdat er geen ouders aanwezig waren, concluderen wij als leden van de OV dat ouders de OV-leden volledige verantwoordelijkheid toevertrouwen en geen vragen, op- of aanmerkingen hebben bij de manier waarop het geld uit de ouderbijdrage jaarlijks wordt besteed. Mede gezien de zeer matige opkomst van voorgaande jaren, is besloten in het vervolg geen Algemene Ledenvergadering vanuit de OV meer te organiseren. Tijdens de ALV is onder andere te kennen gegeven dat de jaarlijkse ouderbijdrage per omgaande wordt verhoogd tot €35,00 per kind per jaar (was €30,00 per kind per jaar). Hiertoe is besloten vanwege de steeds hogere entreeprijzen bij het jaarlijkse schoolreisje maar belangrijker nog, ouders hebben massaal te kennen gegeven dat ze de veiligheid van hun kinderen (terecht) ontzettend belangrijk vinden, met name doelend op de manier van vervoer tijdens de excursies. Daarom gaan de kinderen vanaf dit schooljaar voortaan met een touringcar op schoolreisje, waarmee de kosten aanzienlijk zullen toenemen. Tevens is er tijdens de ALV afscheid genomen van Larissa Weitzel (aftredend voorzitter) en Patricia Jansen (lid) en is Anieke van Uden verwelkomd als nieuwe voorzitter.

 

Juni 2017 NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING (OV)

Oproep nieuwe leden OV

De oudervereniging (OV) ondersteunt school bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals: de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis, en de Sportdag. De activiteit wordt steeds door één of twee leden van de oudervereniging samen met een leerkracht georganiseerd.

Vanwege het vertrek van 2 leden, omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn we naarstig op zoek naar nieuwe leden. Liefst ouders met kinderen in de onderbouw om de ‘feeling’ en binding met de onderbouw binnen de OV te bewaren. Als OV-lid hoef je niet perse creatief te zijn, we stellen het wel op prijs dat je enthousiast bent en je steentje wil bijdragen.

Lid van de OV zijn betekent niet dat je het daarmee hartstikke druk hebt. Zo’n 6x per jaar wordt er (in de avonduren) door de OV vergaderd. Tijdens de vergadering worden de geplande activiteiten besproken en afgelopen activiteiten geëvalueerd. Tevens wordt de leden van de OV op de hoogte gebracht van relevant nieuws vanuit school. Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten ‘verdeeld’ onder de OV-leden waarbij je aangeeft welke activiteit je mede wil organiseren. Voor de uitvoering ervan worden daar waar nodig hulpouders ingeschakeld.

Ben jij diegene die het belangrijk vindt dat er leuke activiteiten voor je kind op school worden georganiseerd, geef je dan nu op als lid van de OV via onderstaand mailadres:  aavansummeren@yahoo.com, onder vermelding van ‘nieuw lid OV’.

Wij zien uw aanmelding graag tegenmoet!

Schoolreisje

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is gekozen voor een nieuwe opzet betreft de keuze voor de schoolreisjes. In het verleden werd óm het jaar een klein reisje afgewisseld met een grote schoolreis, zowel voor de onder- als voor de bovenbouw. Echter, het verschil tussen een groot en klein reisje is niet zo eenvoudig te maken omdat afstand en hoogte van entreegelden niet leidend kunnen zijn (ter illustratie Irrland: ver weg – groot park – lage entree, Hullies: dichtbij – klein park – relatief hoge entree). Voor kinderen in de bovenbouw zijn er weinig kleinere, goedkopere parken, terwijl voor de kinderen in de onderbouw (m.n. groep 1&2) de grotere parken vaak te ‘groot’ en te overweldigend zijn. De OV heeft daarom besloten een 2×4-jarenplan (1x in 4-jaren bestemming roulerend voor de onderbouw, 1x in 4-jaren bestemming roulerend voor de bovenbouw) op te stellen, waarbij alle kinderen gedurende de 8 basisschooljaren uiteindelijk in alle 8 uitgekozen parken komen. Voor iedere kind wordt in totaal €80,00 (8x €10,00/jaar) gereserveerd voor de schoolreisjes waarvan voor de bovenbouwreisjes meer aan entreegelden wordt uitgegeven dan in de onderbouw. Simpelweg omdat de speelparken bedoeld voor jongere kinderen nou eenmaal goedkoper zijn dan de parken die meer ingericht zijn voor oudere kinderen. Voor de onderbouw worden dus ‘kleinere’, goedkopere reisjes georganiseerd zodat in de bovenbouw de duurdere, grotere reisjes gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk zal ieder kind gedurende zijn tijd op de Kreek’l alle 8 uitgezochte speelparken bezoeken, gerelateerd aan de fase waarin het kind zich bevindt.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 6 MEIMolendag in de bibliotheek

  Molendag in de Bibliotheek Kinderen mogen woensdag 8 mei van 14.15-15.15 uur in de bibliotheek […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 12 APRILKoningsspelen 2019

  Vrijdag 12 april waren op de Kreek’l de Koningsspelen van 2019. De kinderen van onze […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 26 MAARTPaasmiddag in de bibliotheek!

  Op woensdagmiddag 10 april om 15.30 uur wordt in de bibliotheek van Schaijk een leuk […]

  Lees meer...

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE