OV

De oudervereniging (OV) ondersteunt school bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals:
de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis, en de Sportdag. De activiteit wordt steeds door één of twee leden van de oudervereniging in overleg met een leerkracht georganiseerd. De oudervereniging regelt aan het begin van elk schooljaar de klassenouders. De jaarlijkse ouderbijdrage wordt door de oudervereniging geïnd en gebruikt voor de bekostiging van alle activiteiten (waaronder ook de schoolreis).

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:

Voorzitter: Hilde Langens, Ilse Peters
Penningmeester: Ramona Toonen
Secretaris: Jolanda Bossers
Leden: Ellen Pansier, Jessica Kemps, Lotte van der Zanden, José Smulders, Renate de Louw, Petra Nienhuis
Teamlid: Melinda Lenting

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op onze jaarvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen, die in plaats komen van hen die aftreden.

 

 

NIEUWS

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek

T: 0486 42 05 20
E: dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl

Basisschool De Kreek'L

Mgr Suijsstraat 6
5375 AG Reek
BEL Basisschool De Kreek'L MAIL Basisschool De Kreek'L

DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE