Ieder kind gezien en gehoord

Iedereen leert en ontwikkelt zich

Veilige leer-gemeenschap

Plek waar je jezelf kunt zijn

Wij zijn basisschool de Kreek’l

Van harte welkom op de website van onze school! 

Basisschool de Kreek'l is een kleinschalige basisschool met ruim 130 leerlingen, in het hart van Reek. Op onze school worden alle leerlingen gezien en gehoord. Iedereen leert, met en van elkaar. Binnen een veilige leergemeenschap waar iedereen zichzelf mag zijn.

Onze missie? Kinderen via uitstekend onderwijs voorbereiden op hun volgende stap. Én zorgen dat zij kunnen terugkijken op een onvergetelijke basisschoolperiode: een belangrijke fase uit hun leven. 

Ontdek meer

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl