Critical Skills

Vanuit het Werkconcept Critical Skills (WCS) geven we vorm aan ons onderwijs. WCS is een dynamisch werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden. Het is een positieve manier van denken en handelen die doorwerkt in alle lessen en al het leren.


Vaardigheden, eigenschappen, gedrag en kennis

WCS richt zich op het ontwikkelen van leerlingen, leerkrachten en het team. Het concept voorziet ons van de tools en werkprocedures om onze leerlingen te begeleiden en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling. Belangrijke speerpunten zijn persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs, het unieke van ieder individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. WCS combineert alle benodigde vaardigheden en eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e eeuw toe doen.


Leren in een leergemeenschap
WCS staat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld (gerelateerd aan Essentieel Leren). Het leren vindt plaats in een groep die ook wel leergemeenschap wordt genoemd. Hier leer je door samen te werken. Kinderen en medewerkers leren en onderhouden vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn binnen een samenwerkende leergemeenschap, bijvoorveeld via de sleutelvaardigheden. 
 
De leerlus 

Feedback is een belangrijk punt van aandacht bij het leren: het vormt de basis van de loops van het leren. Daarnaast is het van groot belang te zorgen voor een leerrijke omgeving en betekenisvolle contexten. Met dit alles creëren we een veilige omgeving waarin leerlingen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan het onderwijs van morgen.

Sleutelvaardigheden Check-in

Leerlus Werkconcept Critical Skills. Klik op de afbeelding voor meer informatie over het werkconcept.