Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mee kunnen praten over hun eigen school. Zo leren ze in de praktijk wat het vak ‘burgerschap’ inhoudt. In de Leerlingenraad worden belangrijke zaken vanuit de leerlingen en vanuit de school met elkaar besproken. De leerlingen raadpleegt ook hun achterban (de kinderen uit de klas) met betrekking tot de onderwerpen die besproken worden. Naast het inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen, hebben de raadsleden ook de taak om terug te koppelen aan hun groepen of en waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden.

Op basisschool de Kreek’l wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad gekozen, bestaande uit 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Voor de verkiezingen geven kinderen dan een reden op waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens kiezen twee leerlingen uit groep  8 welke redenen zij het beste vinden. Er zijn geen namen gekoppeld aan deze redenen, dus kinderen weten niet op wie ze stemmen. De leerlingen uit de leerlingenraad worden begeleid door onze directeur Astrid Bakker.

In het schooljaar 2023-2024 is de leerlingenraad bezig met het buiten spelen en de rust in de gangen. 

De leerlingen van de leerlingenraad 2023-2024: Voorste rij van links naar rechts: Liv (groep 7, Lizzy (groep 5), Jasmijn (groep 5), Tobias (groep 8) Achterste rij van links naar rechts: Robine (groep 6), Lonne (groep 8), Teun (groep 6), Djayden (groep 7)