Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool. Bij ons op school krijg je als student de mogelijkheden en kansen om te groeien en te ontwikkelen. Je maakt, net als team, leerlingen en ouders, deel uit van onze samenwerkende leergemeenschap. Je hoort er voor ons echt bij!
Wij geven aandacht aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.

Wat betekent dit voor jullie, studenten?
Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, én collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Wij zijn van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Behalve door een mentor word je op een opleidingsschool begeleid door een schoolopleider van Optimus . We werken o.a. samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om de jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. Naast PABO-studenten zijn er ook andere stagemogelijkheden, bijvoorbeeld voor onderwijsassistenten. 

Bij ons kom je terecht in een professioneel team waarbij veel ruimte is voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We maken ruimte voor jouw opdrachten en ontwikkeling. Bij ons wordt je beschouwd als een volwaardig teamlid. Je mag teambijeenkomsten bijwonen en bent ook welkom bij oudergesprekken.Het van en met elkaar leren staat centraal en in je persoonlijke ontwikkeling krijg je alle mogelijke ondersteuning.

Contactpersoon:          Astrid Bakker, Directeur De Kreek’l

Opleider in de school: Elske Linders (e.linders@optimusonderwijs.nl)

Meer informatie: https://www.optimusonderwijs.nl/samen-opleiden