Schoolgids

Op deze pagina vindt u de schoolgids 2023-2024 van basisschool De Kreek’l te Reek. Deze schoolgids vertelt u en andere belangstellenden hoe we het onderwijs en andere zaken op de school vorm en inhoud geven.

De Kreek’l is een basisschool die staat voor kwalitatief goed onderwijs. Gedurende acht jaar levert basisschool De Kreek’l een grote bijdrage aan een belangrijke periode in het leven van uw kind of kinderen. Wij willen in die periode de mogelijkheden van de kinderen zoveel mogelijk benutten. Ook willen wij graag dat de kinderen kunnen terugkijken op een fijne en onvergetelijke periode. Inzet en betrokkenheid van ouders en leerkrachten en een goede samenwerking tussen beide is bij het realiseren van deze intentie onontbeerlijk.

Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad van De Kreek’l. Mocht u suggesties ter verbetering hebben, dan bent u van harte uitgenodigd om ze op school kenbaar te maken.

Bij het maken van een schoolkeuze is de sfeer die de school uitstraalt van groot belang. Sfeer beschrijven in een schoolgids is moeilijk, sfeer moet je aan den lijve ondervinden, sfeer moet je proeven. Daarom nodigen wij nieuwe ouders graag uit om een kijkje te komen nemen in onze school.

Tevens bestaat dan de gelegenheid vragen of situaties te bespreken met de directeur en leerkrachten.

U kunt hieronder onze schoolgids voor het schooljaar 2023-2024 downloaden.