Oudervereniging

De oudervereniging (OV) ondersteunt school bij het organiseren van diverse activiteiten, zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreis, en de Sportdag. De activiteit wordt steeds door één of twee leden van de oudervereniging in overleg met een leerkracht georganiseerd. De oudervereniging regelt aan het begin van elk schooljaar de klassenouders. De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt door de oudervereniging geïnd en gebruikt voor de bekostiging van alle activiteiten (waaronder ook de schoolreis).

Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging:

Voorzitter: Hilde Langens, Ilse Peters

Penningmeester: Linda Grommen

Secretaris: Lotte van der Zanden

Leden: Ellen Pansier,  Audrey en Arno Jans, Michelle Nelissen, Christel Pijnappel, Suzanne Milder en Dianne Raaijmakers -de Bodt.

Teamlid: Femke van der Wijst

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Op onze jaarvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen, die in plaats komen van hen die aftreden.