Leren van en met elkaar

Het team van De Kreek'l vind het heel belangrijk om in ontwikkeling te blijven en zo samen te gaan voor optimaal onderwijs voor alle leerlingen. Hierin vinden we het heel belangrijk om te leren van en met elkaar en richten we op vanuit deze gedachten onze samenwerking, overleggen en studiedagen in. Hiermee bouwen we aan een professionele cultuur in het team. 

Een professionele cultuur van samen werken en leren van leerkrachten heeft een positieve invloed op de effectiviteit van de school en de resultaten van de leerlingen (Verbiest, 2016). Het samen werken en leren is in het team van De Kreek’l al meerdere jaren een sterk punt. Dit geeft een goede basis om samen verder te bouwen in een professionele leergemeenschap, waarin het verbeteren van onderwijs aan leerlingen centraal staat, vanuit eigenaarschap en expertise van teamleden.

Het team van De Kreek'l leert van en met elkaar op o.a. de volgende manieren:

  • In het jaarplan stellen we onze speerpunten van ontwikkeling samen vast.
  • Leerkrachten geven vanuit eigenaarschap mee vorm aan de schoolontwikkeling, in o.a. de ontwikkelteams. 
  • We werken met ontwikkelteams op de speerpunten. Leerkrachten werken hierin onderzoeksmatig en evidence-informed aan de schoolontwikkeling en koppelen dit terug tijdens studiedagen.  
  • De ambities en het ontwikkelproces van de speerpunten is vastgegeld in ambitiekaarten. 
  • We leggen procedures en werkwijzen op school vast in kwaliteitskaarten, zodat deze voor iedereen duidelijk zijn en minder energie/tijd vraagt. Hiermee borgen we processen en ontwikkelingen in ons onderwijs. Dit is in ontwikkeling en breiden we stap voor stap uit. 
  • Er is collegiale consultatie, gekoppeld aan speerpunten. Tijdens deze momenten gaan leerkrachten bij elkaar kijken en geven elkaar feedback.
  • Expertleerkrachten begeleiden/coachen collega's op basis van een eigen (ontwikkel)vraag (gerelateerd aan de schoolontwikkelingen).
  • Enkele keren per jaar is er teambrede intervisie op vraagstukken van leerkrachten.
  • Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs. Resultaten worden op klas- en schoolniveau teambreed met elkaar besproken en vormen basis voor ontwikkelingen. 
  • We werken met Lesson Study. Hierin worden lessen samen voorbereid, geobserveerd en verbeterd. Kijk hier voor meer informatie.