MR

De MR is een orgaan waarin, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Onderwijs, vertegenwoordigers van ouders en schoolteam zitting hebben. De doelstelling van de MR is het bevorderen van de medezeggenschap van ouders en personeel, ten behoeve van het onderwijs op school. De MR houdt zich bezig met allerlei schoolse zaken. Met betrekking tot diverse beleidszaken is aan de MR een advies- en instemmingsrecht toegekend. De vergaderingen zijn in principe openbaar dus elke ouder of leerkracht is altijd welkom om een vergadering bij te wonen als toehoorder.

Samenstelling medezeggenschapsraad

Oudergeleding Gidi Kroesbergen (voorzitter)
  Lotte Weegels
Personeelsgeleding Gabby de Louw
  Melinda Lenting

Wilt u contact opnemen met de MR, dan kunt u één van de leden aanspreken of mailen naar mr.dekreekl@optimusonderwijs.nl.

De notulen van de MR worden wanneer deze vastgesteld hier geplaatst: