Ouders

Op Basisschool De Kreek'l werken we vanuit onze samenwerkende leergemeenschap.
Ouders maken voor ons zeker ook deel uit van deze gemeenschap. De betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind(eren) vinden wij belangrijk en daar maken wij dan ook ruimte voor. 
Zo werken we op De Kreek'l bijvoorbeeld met een gesprekscyclus, waarbij er regelmatig (ouderkind)gesprekken plaatsvinden en ouders aan het begin van het schooljaar al weten waar zij aan toe zijn. 
Verder organiseren we een ouderrondleiding net voor de herfstvakantie en is er meerdere keren per jaar een ouderinloop. Op deze momenten kunnen ouders samen met hun kind(eren) in de klassen kijken waar hun zoon/dochter mee bezig is. 
Korte lijntjes vinden wij erg belangrijk. Via onze oudercommunicatieapp Parro houden wij ouders op de hoogte wat er speelt in de klassen en op school. 
De deuren staan bij ons op school open... dus loop gerust binnen!