De basis van ons handelen

Onze leergemeenschap bestaat uit leerlingen, leerkrachten en ouders. Allemaal voelen we ons goed bij de volgende zes basiswaarden:

Iedereen wordt gezien en gehoord.

Leerkrachten begroeten ieder kind persoonlijk, aan het begin van de schooldag. Leerlingen komen aan het woord tijdens de check-in en/of de check-out. Leerlingen, leerkrachten en ouders praten met elkaar over verwachtingen en hebben daarbij aandacht voor zichtbaar gedrag en onderliggende emoties. 

We voelen ons veilig op school.

Leerlingen maken afspraken met elkaar zichtbaar in de groepsovereenkomst en leerkrachten hebben aandacht voor de groepsdynamiek. Door community builders worden relaties sterker en zijn we samen alert op signalen die wijzen op onveilige situaties. De lijnen zijn kort en we nemen elkaar serieus.

We gaan respectvol met elkaar om.

Je mag zijn wie je bent. Dat zeggen we niet alleen, daar handelen we ook naar. We luisteren naar elkaar, spreken onze verwachtingen uit en nemen de tijd om te reflecteren. Door positief te denken en te communiceren laten we zien dat we elkaar waarderen en respecteren.

We hebben plezier in het leren.

We leren van elkaar en met elkaar. In een fijne sfeer met volop ruimte voor humor en persoonlijke aandacht. Leerkrachten zien en horen álle kinderen en stemmen het onderwijsaanbod af. Allemaal onderschrijven we het belang van leren en van inzicht krijgen in je eigen leerontwikkeling.

We zijn betrokken bij het leren. 

Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn en blijven met elkaar in gesprek via de gesprekkencyclus met ouder-kindgesprekken, ouderapp Parro, inloopmomenten, de oudervereniging en de MR. Ook het dorp Reek en de wijdere omgeving betrekken we bij ons onderwijs. De school is nauw verbonden met de wereld om ons heen.

We zijn samen verantwoordelijk voor onze leergemeenschap.
Leerlingen zorgen samen dat het in de klas fijn en gezellig is. In de leerlingenraad spreken zij zich uit over schoolbrede thema’s en binnen de community ’s zijn zij als heterogene groep verbonden met elkaar. Leerkrachten hebben niet alleen oog voor de kinderen uit hun klas, maar voor elke leerling op De Kreek’l. Ouders weten de weg naar school makkelijk te vinden. Onze deuren staan altijd open!