Optimus scholen

Sleutelvaardigheden

Vanuit het Werkconcept Critical Skilss werken we met 8 sleutelvaardigheden om leerlingen te laten groeien in vaardigheden die ze nodig hebben om te leren en te leven. 

Communicatieve vaardigheden

We leren om:

 • te praten met veel verschillende mensen
 • te luisteren naar andere mensen en ze te begrijpen en beantwoorden
 • te praten op een goede manier met onze vrienden in een groep
 • op veel manieren te laten zien wat je denkt zoals b.v. tekenen, dansen, muziek, doen alsof, ICT-middelen
 • te praten over de manier waarop we communiceren, zeggen wat daar goed aan is en wat het nog beter kan maken

Onderzoeksvaardigheden

We leren om:

 • te onderzoeken en te ontdekken door onze zintuigen te gebruiken
 • vragen te stellen over waarom dingen gebeuren en over hoe ze werken
 • verschillende materialen of voorwerpen te onderzoeken, om te zien of onze ideeën erover kloppen
 • informatie te verzamelen over verschillende dingen en op verschillende manieren zoals b.v. met lijsten en grafieken, ICT-middelen
 • op verschillende  manieren ontdekken  hoe, waarom, wat, wanneer, waar en hoeveel
 • te praten over wat we ontdekt hebben
 • iemand te vertellen  waarom we denken dat we gelijk hebben, waarom de gegevens kloppen van ons onderzoek
 • na te denken over hoe we onze ideeën nog beter kunnen maken

Oplossingsgerichte vaardigheden

We leren om:

 • te praten over waarom dingen gebeuren
 • te praten over een probleem en hoe we het op kunnen lossen
 • onze voorkennis te gebruiken om een probleem op te lossen
 • veel vragen te stellen
 • te plannen hoe we een probleem gaan oplossen en ons voor te stellen wat er zou kunnen gebeuren
 • andere ideeën proberen als ons eerste idee/plan niet werkt
 • anderen laten zien hoe we een probleem gaan oplossen of opgelost  hebben  m.b.v. foto’s, modellen,  ICT-hulpmiddelen  of woorden
 • dat we ook iets leren als we het probleem niet opgelost hebben

Informatieverwerkingsvaardigheden

We leren om:

 • onze eigen ervaringen te gebruiken om vragen te beantwoorden
 • informatie te vinden en ontdekken waar dat kan
 • verschillende ICT-gereedschappen en informatiebronnen te gebruiken
 • een index of inhoudsopgave of ict-middelen te gebruiken om informatie te vinden
 • met hulp onze informatie te classificeren
 • met hulp onze informatie te ordenen
 • met hulp onze informatie te vergelijken
 • met hulp de verschillen in onze informatie te ontdekken
 • met een gegeven format onze informatie vast te leggen
 • met anderen praten over de informatie en hoe we die gevonden hebben

Sociale vaardigheden

We leren om:

 • te spelen en werken met andere mensen, op je beurt wachten en delen
 • soms de leiding te nemen of om soms te doen wat een ander ons opdraagt
 • te zeggen of iets eerlijk of oneerlijk is in een groep
 • te herkennen en voorspellen hoe andere mensen zich voelen in een groep
 • te begrijpen dat we op een bepaalde manier denken en ons gedragen en vervolgens te stoppen, denken en dan pas doen
 • te zien wanneer er een probleem is en hoe we dat als groep kunnen oplossen
 • te begrijpen dat we het niet altijd eens zijn met wat een ander zegt
 • structuur aan te brengen in onze manier van werken
 • actief deel te nemen aan het leerproces
 • zelfstandig te werken en leren

Leer- en reflectie vaardigheden

We leren om:

 • te begrijpen hoe we ons leerproces kunnen verbeteren door erover na te denken en te praten over wat we nodig hebben om de volgende stap in ons leerproces te zetten
 • te praten over hoe we ons leerproces zo effectief mogelijk kunnen maken
 • te begrijpen waarom we nieuwe dingen leren
 • te praten over wat ons helpt en welke moeilijkheden we in ons leren tegenkomen en op welke manier we graag leren
 • te praten over dingen die we nu wel kunnen en eerst niet
 • te praten over wat we lezen, horen en doen en wat we daarvan vinden
 • ons werk te beoordelen als we weten hoe we het zo goed mogelijk  kunnen  doen, b.v. met `denk aan’ en `succes criteria’
 • te begrijpen dat we ons goed voelen als we doorzettingsvermogen tonen
 • te begrijpen dat we veel kunnen leren van onze fouten

Creatieve denkvaardigheden

We leren om:

 • onze fantasie te gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken
 • verbindingen te leggen door te spelen, opmerkzaam te zijn en te experimenteren
 • te ontdekken door het verkennen van materialen, bronnen en ideeën
 • ongewone vragen te stellen zoals `wat als’ en `zou het kunnen dat’
 • te praten over verschillende manieren om iets te doen
 • onszelf verder te helpen als we denken dat we vastgelopen zijn
 • iedereen te verrassen met onze ideeën
 • te praten over onze ideeën door na te denken over wat goed ging en wat we geleerd hebben toen het minder goed ging

Kritische denkvaardigheden

We leren om:

 • te praten over (of te communiceren) wat we besloten hebben te doen, omdat we het zo ervaren hebben
 • te voorspellen wat er kan gebeuren, omdat we al over veel voorkennis beschikken
 • woorden als `daarom’, `zou kunnen’, `zelfs’, `misschien’  en `stel je voor’ te gebruiken
 • argumenten te gebruiken om uit te leggen wat we gedaan hebben en waarom
 • te zeggen wat er eerst gebeurt en wat daarop volgt
 • te praten over of er overeenkomsten  of verschillen tussen dingen zijn
 • het eens of oneens te zijn met een idee of argument
 • te begrijpen dat we soms niet zeker weten of we gelijk hebben
 • beslissingen te maken gebaseerd op wat we hebben ontdekt en wat we denken